Här startar vårt micro:bit äventyr!

Programmering, datalogiskt tänkande och digitalt skapande med micro:bits i Sollentuna kommunala skolor

Förmåga att förstå digitalisering och dess roll i samhället är redan idag viktigt men antas bli av avgörande betydelse i framtiden. Regeringen har beslutat om förändringar i läroplaner där programmering, datalogiskt tänkande och digitalt skapande kommer utgöra väsentliga inslag i flertalet ämnen.

Sollentuna kommunala skolor ger alla årskurs 5 elever varsin micro:bit som en del i att skaffa oss erfarenhet och kunskap för att på ett framgångsrikt sätt bedriva undervisning utifrån de nya kraven runt digitalisering i läroplanerna. Denna sajt introducerar lärare, och för den delen även elever, till micro:bit och pekar på resurser som kan vara användbara för att komma igång.

Vi hörs och syns på Twitter under hashtags

#solskol #viärkreativa