En liten dator, med stora möjligheter

Micro:bit är en mikrokontroller, dvs en liten dator som är enkel att programmera via verktyg som finns på webben. Den har ett antal funktioner och sensorer och via dess in- och utgångar kan den styra och samverka med andra elektroniska komponenter och system.

En dator kännetecknas ju av att den kan ta emot "input" (knapptryckning, rörelse, värme mm) och sedan enligt lagrade instruktioner (dataprogram) producera en "output" (tända en lampa, spela upp ett ljud, starta en motor så något förflyttar sig mm).

Den här lilla datorn kan göra en hel del, kanske mer än vad du först tror. Det blir upp till dig och eleverna att utforska och vi hoppas på en spännande upptäcktsresa!

Lär känna din micro:bit

Programmera din micro:bit

Micro:bit kan ta emot ett kommando eller reagera på en signal av något slag (In), tolka dessa via programkod och få något att ske (Ut). Programkod talar alltså om för micro:bit vad det är som ska hända, det är instruktioner som ska utföras.

För att skapa instruktioner (programkod) används en kodeditor. Det finns ett flertal att välja på och det vanligaste är att koden skrivs i något av programspråken JavaScript eller Python. Via sidan http://microbit.org/code hittar du kodeditorer för dessa båda alternativ. Där hittar du också länkar till Android och iOS appar för att programmera på mobila enheter.

Det går att programmera en micro:bit via andra programspråk än de som nämns ovan (t.ex. C/C++). Det är nog dock att betrakta som överkurs och mer avancerat, men vill du veta mer kan du t.ex. titta på sidan https://github.com/carlosperate/awesome-microbit#programming.

Maskinkod är det språk som en processor (CPU, Central Processor Unit) förstår. Dock är detta inte särskilt läsbart för oss människor då det språket består av siffror. Maskinkod är ett så kallat lågnivåspråk. Högnivåspråk å andra sidan är sådana programspråk som vi kan kan lära oss förstå och läsa. Då du laddar ner programmet du skapat i din kodeditor kompileras (översätts) språket och blir till maskinkod. För en micro:bit skapas en .hex fil som innehåller maskinkoden. Det är denna fil som du sedan laddar upp till din micro:bit.

Du kan ladda upp kod till din micro:bit via drag&drop på datorn då din micro:bit är ansluten med USB sladden eller "flasha" över koden via bluetooth om du använder en lärplatta eller mobil.

Flytta kod på datorn

Flasha kod från mobil enhet

Anslut din micro:bit till andra saker

Du kan använda in- och utgångar på din micro:bit för att t.ex. hämta data eller styra andra föremål, t.ex. en robot, ljus och ljud. Din micro:bit har en kantkontakt med 25 "pins".

För ett enklare kunna ansluta till alla små pins är det lämpligt att använda en "edge connector". Dessa ingår i det labbkit som varje skola får. Dessutom används ofta en sk breadboard eller kopplingsplatta för att förenkla inkoppling av olika små komponenter till din micro:bit (se beskrivning här eller denna video.

Läs mer på https://microbit.org/guide/hardware/pins/ om hur du kan använda kantkontakterna.

Ett ekosystem av produkter och tjänster

De första micro:bitsen (egentligen BBC micro:bit) levererades till elever och lärare i Storbritannien i mars 2016. Idag har alla deras årskurs 6 elever varsin, vilket innebär över en miljon micro:bits. Sedan dess har flera länder följt efter och påbörjat storskaliga utrullningar, bl.a. Island, Kroatien och Norge.

Microbit.org drivs idag av en ideell förening (Micro:bit Educational Foundation) som startades i syfte att "lower barriers to technology invention for young people, makers, and developers globally."

Ett ekosystem av kringprodukter och tjänster växer nu fram. Här, https://microbit.org/community-global/, kan man se det officiella globala nätverket men det finns såklart ett stort antal aktörer som nu verkar på den perifera micro:bit marknaden.

Micro:bit konceptet har tagits fram av ett konsortium av partners, se http://microbit.org/team/. Du kan också läsa mer på https://en.wikipedia.org/wiki/Micro_Bit.

#solskol #viärkreativa